Страница 1 от 1

Финансиране на участие в търг

МнениеПубликувано на: 06 Яну 2010 11:00
от admin
Можем ли да купим имот от публична продан, когато нямаме налични необходимите средства?

С настоящата публикация ще се опитаме да ви представим един вариант за подсигуряване на средства, съобразен с особеностите на публичните продажби.

Придобиването на недвижим имот от публична продан е специфичен вид сделка. Основните особености се изразяват в това, че срещу вас стои не собственика на имота, а длъжностно лице – държавен или частен съдебен изпълнител. Правилата за закупуване на имота при спечелена продан изискват в едноседмичен срок да бъде внесена предложената наддавателна цена. Това обстоятелство, свързано с кратките срокове за плащане на цената, изисква предварителна организация по набавяне на необходимата ви сума. Най – сигурният, евтин и лесен вариант е възможен, ако вие или ваш близък е готов да предостави обезпечение върху налична недвижима собственост, срещу която да бъде отпуснат необходимият ви ресурс от кредитора.

При избора на кредитен продукт е важно да се съобразят неговите параметри и условия с особеностите на процедурата по придобиване на недвижим имот от публична продан. Трябва също така да сте си изяснили с каква цел желаете да закупите имота - за ваша лична употреба или с инвестиционна цел. И в двата случая е необходимо да се съобразите с няколко важни момента: първо, самото участие в публична продан не ви гарантира закупуването на конкретен имот; и второ, спечелването на търга не означава автоматично влизане във владение в имота - това е свързано с възможно отлагане във времето, което обичайно трае от един до няколко месеца. Взимайки в предвид тези обстоятелства, стандартният ипотечен кредит ще доведе до усвояване на сума, за която няма гаранция, че ще бъде вложена своевременно, а в същото време ще започнете да плащате вноски по кредита без реално той да е влезнал в употреба.

Възможното решение – ипотечен оувърдрафт

Проучване на предлаганите кредитни банкови продукти показва, че най-ефективен и изгоден, за целите на закупуване на имот от публична продан, е ипотечният оувърдрафт. Този тип кредит дава няколко възможности, които биха ви спестили средства, независимо от целите на инвестицията ви. Ипотечният оувърдрафт е отворен тип кредит, с който вие може да внасяте или теглите суми за договорения период от време, като имате възможността оптимално да използвате наличните ви суми. При отпуснат вече оувърдрафт за периода, през който не сте усвоили сумата или част от нея, вие не плащате основната лихва, а само такса ангажимент на годишна база, която варира от един до два процента. Така на практика вие не усещате тежестта на кредита в периода, в който той не ви е необходим, и имате спокойствието да направите добре обмислена сделка, от която да спечелите. Друго предимство на оувърдрафта пред стандартния ипотечен кредит е възможността, при наличие на свободни средства, същите да бъдат внесени по него, като за тази част която престоява по сметката вие отново дължите само такса ангажимент и имате възможността да изтеглите парите във всеки един момент.

Ако в момента не се предлага подобен банков продукт поради финансовата криза, е възможно да договорите с кредитора предоставянето на стандартен ипотечен кредит, който да усвоите в рамките на няколко месеца, като си спестите плащания до момента, в който сумата наистина ви потрябва.

Положителните ефекти от този вид кредитиране са няколко:

1. Наличен финансов ресурс на приемлива цена.
2. Възможност за внасяне на неограничени суми до размера на оувърдрафта, в случай, че разполагате с такива и то без такси или други финансови тежести.
3. Възможност за теглене на суми без ограничение до размера на оувърдрафта.Шест основни стъпки за закупуване на имот от публична продан с ипотечен оувърдрафт

Стъпка 1: Подсигурете си необходимото обезпечение.

Стъпка 2: Придвижете процедурата по предоставяне на кредита от избраната от вас банка.

Стъпка 3: След като сметката ви е захранена с договорените средства, започнете да следите за подходящ, според вижданията и възможностите ви, имот изнесен на публична продан.

Стъпка 4: При участие в избрания търг внесете съответния задатък, който, в случай че не спечелите търга, отново внасяте по сметката в оувърдрафта и в този момент спира да ви тече договорената лихва.

Стъпка 5: При спечелване на проданта заплащате цената на имота от оувърдрафт сметката ви.

Стъпка 6: Всички такси съпътстващи придобиването на имота може да теглите поетапно от оувърдрафта, като по този начин оптимизирате разходите си по заплащане на лихви.

Този тип кредит ще ви спести много средства и в други случаи, като например строеж на къща, съобразявайки се с поетапната необходимост от средства при едно такова начинание. С ипотечния оувърдрафт не се чувствате ангажирани да усвоите цялата ви предоставена сума, защото плащате лихва само за тази част, която вече сте усвоили, а за неусвоената сума се заплаща само такса.